Gelişmiş uyarı sistemleri ile çevremizi koruyabiliriz

Şehirde ki park alanlarının yönetilmesi
Binalar, köprüler ve tarihi eserlerin vibrasyon ve dış etkileşimlerinin izlenmesi
Anlık olarak, şehrin farklı noktalarından, işletmelerden, trafik yoğun yollardan gürültü ölçülmesi
GSM telefonların dağılım ve yoğunluk haritaları
WiFi ve GSM baz istasyonlarının etki seviyelerinin ölçümlenmesi
Şehrin araç ve yaya trafik düzeylerinin izlenerek anlık yoğunluk haritalaması ve optimizasyon
Akıllı ve yönetilebilir sokak aydınlatma sistemleri
Çevre temizliğinde anlık izlenebilir atık toplama ve yönetim sistemleri
Geri dönüşüm otomatları ile çevresel katkıların sağlanması ve değerlendirilebilir atık toplama
%100 çevreci, ücretsiz WiFi hotspot noktaları
Şehrin bedel karşılığı faydalanılan ulaşım, müze, su tüketimi gibi noktalarda ön ödemeli sistemler
Hava kirliliği, partikül yoğunluğu, CO2, yağmur oranı, tozluluk v.s. ölçüm ve istatistikleri
Çevre Temizlik veya Parklar ve Bahçeler gibi saha görevlerinde çalışan personelin anlık takibi
Park ve bahçelerin toprak nemi, hava durumu, bitki sağlığı faktörlerine göre uzaktan sulanması
Uzaktan yönetilebilir, etkileşimli ve anlık bilgi içerikli durak ve toplu ulaşım sistemleri ile toplu taşımada merkezi uygulamalar
Bisiklet kiralama hizmetleri, bilgilendirme kioskları, fatura ödeme noktaları gibi
Uzaktan yönetilebilir bilgilendirme LED ekranlar
Şehrin trafik yoğunluk haritasına göre uzaktan yönetilerek trafik lambalarının yanış süreleri günlük akışa göre tekrar tekrar düzenlenir
Şehrin uğrak ve anıtsal noktalarına, müzelerine iBeacon uygulanması ve mobil uygulamalar ile ziyaretçilere tanımlı veri ve bilgilerin sunulması
Şehrin teknolojik altyapısında engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak farklılıklar yaratmak
Okul, cami, kilise gibi mekanlarda sessizliği, askeri veya devlet kurumlarında güvenlik amaçlı GSM şebekesini kesen cihaz ve uygulamalar.

Gelişmiş uyarı sistemleri ile çevremizi koruyabiliriz

Koordinat bazlı, anlık duman ve sıcaklık izlemesi ile benzersiz bir erken uyarı sistemi
Fabrikaların, sera gazlarının, araçların havaya ve suya yaydığı zehirli maddelerin ölçümlenmesi
Anlık olarak, istenilen koordinattan kar seviyesi, yağmur miktarı ve rüzgar şiddeti ölçümlenmesi
Koordinat bazlı, anlık sismik hareketlerin ve titreşimlerinin izlenmesi ve erken uyarı sistemi
Anlık olarak izlenen toprak yoğunluğu, nemlilik sayesinde önleme ve erken uyarı sistemi
Atık alanları, imar bölgeleri, tali yollar v.s. gibi izleme ve gözleme ihtiyacı bulunan çevresel alanların quadrocopterler yardımı ile havadan fotoğraflanıp özel yazılımlar ile resim işleme işlemine tabi tutularak farklılıkların rapor edilmesi mümkündür

Akıllı cihazlar ile daha verimli enerji tüketimi

Elektrik, su, doğalgaz gibi tüketim sayaçlarının bir merkezden okuyarak personel ve zaman tasarrufu sağlamak mümkündür
Elektrik, su, doğalgaz sayaçlarına uygulanacak ön ödeme yöntemi ile tahsilatlar önceden yapılabilmektedir.
Elektrik sayacına gerek kalmaksızın, her hangi bir enerji kablosundan geçen enerji miktarını Kwh ve tutar olarak kayıt altına alarak bu bilgileri raporlayan cihazdır
Elektrik sayaçlarında karşılaşılan aktif-reaktif üst değer problemleri karşısında cezaya maruz kalmamak için geliştirilmiş alarm sistemleridir.
Elektrik, su, doğalgaz sayaçlarına takılan ek ünite ile sayaç akımı uzaktan kesilebilir.

Anlık izleme ile daha güvenli bir dünya

Havaalanları, askeri bölgeler gibi ınırlandırılmış alanlara yetkisiz girişleri önleme sistemleri
Ultrasonik sensör altyapısı ile petrol boru hatlarının anlık olarak izlenmesi
Kara veya deniz sınır boylarının, sınır çit alanlarının sensör duyarga ağı ile anlık taranması
Nükleer santraller yada nükleer tehlike içeren alanlarda anlık radyasyon ölçümlemesi
Kimyasal fabrikalar ve maden sahalarında endüstriyel gaz düzeyinin anlık olarak takibi
Ev hapsi, şartlı salıverilme, uzaklaştırma gibi durumlarda kullanılan elektronik kelepçe cihazı
%100 güvenli, kırılamayan; ses, data, fotoğraf, eposta gönderim ve telefon konuşma sistemi

Tedarik Yönetimi ve Ürün Takibi ile daha verimli süreç yönetimi

Ürün izlenebilirliğinin sağlanarak depolama, stok, tedarik ve sürüm üçgeninde optimum fayda
Özellikle raf sürecinde doğru raflama modelinin uygulanıp uygulanmadığının anlık izlenmesi
Özellikle gıda ürünlerinin depolama, sevkiyat ve satış süreçlerinde soğuk veya donuk zincirin anlık takip edilmesi
Tek bir noktadan yönetilebilen mesafe ve mekan bağımsız etiketleme sistemleri
Sıcak içecek, soğuk içecek ve diğer ürün otomatlarının uzaktan izlenmesi, kredi kartı, mobil ödeme fonksiyonlarının entegrasyonu
Mobil ödeme applikasyonları ile IOS ve Android telefonlar yolu ile ödeme uygulamları
Yeni teknolojilerin muhtelif noktalarda adaptasyonu

Akıllı takip sistemleri ile güvenilir ve kesin lojistik hizmetleri

Araç ve lojistik filolalarının takibi, tıbbi ürün, gıda maddeleri, tehlikeli ürünlerin izlenmesi ve takibi
Konteynerlere özel GPS bazlı anlık izleme cihazı
Özellikle gıda ürünlerinin sevkiyatında kullanılan reeferların anlık iç sıcaklık ve lokasyon takibi
Limanlarda konteyner yüklemelerinde elektronik olarak kamyon ve vinç hizalama sistemleri
Limanlarda konteynerlerin istif alanlarında katlı konumlandırılma sistemleri
Gerçek zamanlı Canbus datalarının toplanarak araç hakkında detaylı verilere ulaşılmamış.
Yat marinalarının tekne giriş çıkış, yaya trafiği ve genel güvenliğinin sağlanması

Ölçümlenebilir sulama ve ürün takibi ile verimli tarım

Ürün boyutu, ağaç gövde çapı, ürün yoğunluğu gibi sadece tarimsal hasada yönelik gözlem
Mikro-iklim koşullarını klimatik olanakları tetikleyerek geciktirme yada ortadan kaldırma
İnsandan bağımsız çalışan hava koşulları, yağmur, kuraklık, kar ve rüzgar datalarını stoklayan sistem
Nem, sıcaklık, hava kalitesi gibi değerlerin yanında yetiştirme suyunun kimyasal verilerinin ölçümlenip izlenmesi
Pivot sulama sistemlerinin sulama işlevini sağlıklı olarak yerine getirip getirmediğinin, ürün gelişim verilerinin quadrocopter ile izlenmesi
Seralarda mikro-iklim koşullarının sağlanması yönünde toprak nemi, nemlilik, sıcaklık, hava kalitesi gibi değerlerin anlık ölçümlenmesi

Uzaktan kontrol ile konforlu ve tasarruflu evler

Evlerde ki enerji ve su tüketimini izleyerek maliyetler ve tasarruf tedbirleri noktasında politikalar geliştirmek
Tablet ve cep telefonu ile evde kullanılan cihazların ve sistemlerin uzaktan yönetilmesi
Pencere, kapı, cam gibi tehlikeye maruz kalan noktaları alarm kalkanı ile koruma altına almak

Mobil cihazlar ile bireysel sağlık takibi

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin düşmesi veya yardıma ihtiyaç duyması halinde alarm üreten cihazlar
İnsan vücudundan kan şekeri, kilo, tansiyon, kalp kardiyosu gibi verileri anlık olarak toplama
Yüksek performanslı sporcuların tüm vital bulgularını toplama ve izleme sistemleri
Profesyonel hastane cihazlarından veri toplama, raporlama ve depolayıp raporlama işlemleri
Hastanelerde yatak başına uygulanan düşük enerjili kablosuz cihazlarla hemşire çağrı sistemleri oluşturulması
Düşük enerjili Bluetooth 4.0 teknolojisinden faydalanan bir kol bandı ve mobil yazılım ile entegre çalışan bireysel kalori alış ve yakış sisteminizi kontrol eden sistem

Akıllı cihazlar ile üretim fonksiyonlarında kolaylık ve tasarruf

Makinalar arası iletişim, veri okuma, uzaktan yönetim ve izleme fonksiyonları sayesinde her çeşit makinanın uzaktan izlenmesi ve yönetilmesi
Fabrika, havaalanı, hastane gibi kapalı alanlarda personel, demirbaş konumlandırma, haritalama ve dijital yönlendirme sistemleri (ZigBee)
Sıcaklığa duyarlı endüstriyel yada medikal ürün depolarının, soğuk odaların anlık sıcaklık takibi
Sahada kullanılan soğutucuların lokasyon, sıcaklık, kapı ve enerji durumlarının izlenmesi
Jeneratör verilerinin uzaktan izlenmesi ve olası noktalara müdahale edilmesi
Üretim prosesinin her anında prosese dahil olan bileşenlerden her türde verinin toplanarak merkezi karar verme organına raporlanmasını sağlayan sistemler bütünüdür.